Här kommer det lite olika bilder på hur det kan se ut när vi kommer till plats.

Bil som voltat ingen person kom till skada men bilen blev skrot.

Lastbil som har vält på sin central under lastning.

Singel olycka där inga människor kom till skada.

Last bil som tog kurvan lite för hårt och blev liggande på sidan.

Om man glömmer att dra handbromsen så kan det bli så här.

För att man skall få upp och inte göra mer skada än vad som är så använder man i vissa fall kuddar som här på bilden.

Chevrolet fån 1930 ägs av Ronny Andersson

Avstängning med koner och varnings tält ett föredöme för säkert arbete på väg

Det är inte bara allvarliga incidenter som vi arbetar med utan även som på bilden t.ex. däckbyte